Koleba samowyładowcza TK o szerokości wewnętrznej zbiornika równej 450 mm. Podstawa zachowana w wersji standardowej. Wykonany w całości z blachy o grubości 3 mm. Kontener do wychwytywania produktu ubocznego z tworzyw sztucznych w szczelinie pomiędzy maszynami.