Koleba samowyładowcza TK wyposażona w opuszczaną przednią burtę. Pojemnik wykonany z blach o grubości 3 i 4 mm. Jego zadaniem jest wychwytywanie elementów gotowych z niskiej linii produkcyjnej usytuowanej na wysokości 550 mm.